"Dar w migracji. Rzeczy przywożone z zagranicy"

O podarku, nie bogacisz mnie, lecz zawiązujesz przyjaźń”

Wyjazdy zarobkowe zagranicę z krajów uboższych do bogatszych i lepiej rozwiniętych są powszechną praktyką na całym świecie. Migrują zarówno kobiety jak i mężczyźni, lepiej lub gorzej wykształceni, w różnym wieku. Tym, co łączy niemal wszystkich, to przysyłanie lub przywożenie dużej ilości przedmiotów. Są to ubrania, bardzo często używane, ale także chemia gospodarcza, produkty spożywcze, sprzęt elektroniczny. Właśnie na tym zjawisku skoncentrowałam się w pracy. Opisałam jakie przedmioty są dawane, jakie pełnią funkcje. Zastanawiałam się nad relacjami nawiązującymi się między obdarowywanym, a dającym, jak można się odwzajemniać za otrzymane dary. Poruszyłam wątek oczekiwań społecznych względem osób wracających z migracji. Zwróciłam uwagę na sposób postrzegania przedmiotów z zagranicy.

Do badań nad przysyłanymi z zagranicy przedmiotami zainspirował mnie Marcel Mauss. Zastanawiał się on jaka siła sprawia, że każdy dar zawsze jest obowiązkowo odwzajemniany. Postanowiłam sprawdzić czy jego teoria znajdzie odzwierciedlenie w podlaskiej rzeczywistości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz